Produktblad - Mandat vers. 1.1.1

 

ß Back    www.TryWare.Dk

Indhold:


Mandatberegning

Funktionsoversigt

Systemkrav

Licenspriser

 

 

 

Programmet beregner mandatfordeling eller udvalgspladser jfr. den Dohn'ske metode, som det fremgår af bekendgørelse af lov om kommunale valg, nr. 263 af 18/4 2001, § 81:

 

 

BEREGNING AF ANTAL MANDATER:

Beregning af antal mandater foregår efter indtastning af antal lister, antal STEMMER pr. liste, og samlet antal mandater.

 

Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal mandater) op i listens antal STEMMER.

 

Herefter udpeges samlet antal mandater, alt efter højeste "divisor".

 

Hvis sidste udpegede har samme "divisor" skal der foretages lodtrækning!

 


BEREGNING AF ANTAL UDVALGSPOSTER:

 

Beregning af antal udvalgsposter foregår efter indtastning af antal lister, antal MANDATER pr. liste, og samlet antal udvalgsposter.

 

Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal udvalgsposter) op i listens antal MANDATER.

 

Herefter udpeges samlet antal udvalgsposter, alt efter højeste "divisor".

 

Hvis sidste udpegede har samme "divisor" skal der foretages lodtrækning.

 

FØRST findes antal udvalgsposter for DE 5 FØRST valgte.

Tallene ganges med 4. Dette giver 1. resultat.

 

DERNÆST findes antal udvalgsposter jfr. de PRINT du laver.

Dette giver 2. resultat.

 

HVIS en liste efter 2. resultat får færre udvalgsposter end de er berettiget til efter 1. resultat, så skal andre lister aflevere udvalgsposter til dem!

 

 

Funktionsoversigt:

 

·    Der kan max. indtastes 28 lister, 250 mandater og 999.999 stemmer pr. liste.

·    Der kan valg valgfrit tilføjes notat om listebogstaver og/eller listebetegnelser, alt efter hvor hurtigt man ønsker at lave mandatberegningerne.

·    Resultatet vises i Notepad, og kan printes herfra. Der bør dog kun printes ved max. 9 lister.

 

Systemkrav:

 


Windows 95, eller Windows 98, Windows NT 4.0 eller Windows 2000.

Evt. adgang til Internet (versionskontrol)

 

Licenspriser pr. pc-bruger,  excl. moms:


De første 90 dage:


Gratis


Alle programfunktioner.


 

 

Efter 90 dage:


Gratis

 

Alle programfunktioner, dog max. 2 lister.

 

400 kr.


Alle programfunktioner.


25%


Nettorabat ved køb over 9 stk.
D.v.s. 10 stk. koster 3.000 kr. excl. moms


Du får gratis den komplette version med samtlige funktioner, uden nogen begrænsninger de første 90 dage. Herefter kan du max. indtaste 2 lister, dog stadig med alle øvrige funktioner til rådighed.

 

Ønsker du fortsat at kunne indtaste indtil 28 lister, så indbetal licensbeløbet på vores girokonto 1199 - 5 20 93 07, og meddel mig følgende oplysninger pr. email:

 

·         Programmets navn, samt Firmanavn, afdelingsnavn, adresse og postnummer.

 

·         Når beløbet og din email er modtaget, så vil du via email modtage licensfilerne, der installeres automatisk via den selvudpakkende fil.

 

VIGTIGT: Hvis du i stedet for ønsker faktura og girokort fremsendt pr. post, så tillægges der 40,00 kr. i gebyr.

 


Top af denne side