Download - Mandat vers. 1.1.1

 

ß Back    www.TryWare.Dk

 

Programmet beregner mandatfordeling eller udvalgspladser jfr. den Dohn'ske metode:


Der indtastes antal lister, antal STEMMER pr. liste, og samlet antal mandater. Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal mandater) op i listens antal STEMMER. Herefter udpeges samlet antal mandater, alt efter højeste 'divisor'. Hvis sidste udpegede har samme 'divisor', skal der foretages lodtrækning!

Der kan max. indtastes 28 lister, 250 mandater og 999.999 stemmer pr. liste.

 

Der kan valg valgfrit tilføjes notat om listebogstaver og/eller listebetegnelser, alt efter hvor hurtigt man ønsker at lave mandatberegningerne.

Resultatet vises i Notepad, og kan printes herfra.

 

Vejledning m.v.:

 


Download:

 

Filen Setup.exe fylder 1.099 KB.

 

 

Produktblad:  


Her finder du en fyldestgørende beskrivelse af hvad programmet indeholder.

 


Vejledning: 


Her finder du bl.a. en trin-for-trin-beskrivelse af hvordan du gør.