Mandat - version 1.1.1

Trin for trin - vejledning

 

 

ß Back    www.TryWare.Dk

 

Indhold:

 

Download og installation

Start programmet

Installation af licens

 

 

 

Download og installation:

 

1.          Start Stifinder

2.          Opret en mappe på drev C:, fx. C:\Download

3.          Start din browser, fx. Microsoft Internet Explorer

4.          Vælg http://www.TryWare.dk/Danish/Download/Mandat/Setup.exe

5.          Vælg Gem som

6.          Vælg mappen fra Stifinder, jfr. pkt. 2 ovenfor, og tryk OK

7.          Vælg Stifinder

8.          Vælg mappen jfr. pkt. 2 ovenfor

9.          Dobbeltklik Setup.exe

10.      Tryk OK til installationsbesked

11.      Sæt flueben ud for dine ønsker, og vælg OK.

 

 

 

Start programmet:

 

 

1.          Start Stifinder

2.          Vælg mappen C:\TryWareDk\Mandat

3.          Dobbeltklik Mandat.exe

4.          Vælg Gratis Prøve (med mindre du har købt licens)

5.           

 

 

Installation af licens:

 

 

1.      Start Stifinder

2.      Vælg mappen C:\TryWareDk\Mandat

3.      Dobbeltklik Mandat.exe

4.      Vælg Indtast Licensnummer

5.      Indtast licensnummeret du fik via email, da du købte licensen.

6.      Indtast (Firma)navn du fik via email, da du købte licensen.

7.      Vælg OK

8.      Bemærk, at der kan gå et par minutter med kontrol af pkt. 5 og 6.

 


Top af denne side