Mandat - version 1.1.1

Skærmudskrifter

 

 

ß Back    www.TryWare.Dk

 

Hovedmenu:

 


Eksempel:
Et udvalg på 9 medlemmer, skal fordeles blandt 3 lister, der fik hhv. 11, 8 og 2 stemmer.

 

Du kan fravælge at indtaste listebetegnelser, hvis du vil foretage nogle hurtige beregninger!

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

Du kan evt. undlade at indtaste listebetegnelsen og blot taste OK

 

 

 

 

 

 

Hvis du havde fravalgt listebetegnelser, så ville der her stå Liste 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

Du kan evt. undlade at indtaste listebetegnelsen og blot taste OK

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du havde fravalgt listebetegnelser, så ville der her stå Liste 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vises kun hvis du vælger listebetegnelser.

 

Du kan evt. undlade at indtaste listebetegnelsen og blot taste OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du havde fravalgt listebetegnelser, så ville der her stå Liste 3:  

 

Udskrift af beregninger:

 

 

Find 1 mandat blandt følgende lister:

 

C V

 

 

 

 

 

 

IFØLGE BEKENDTGØRELSE AF LOV OM KOMMUNALE VALG, NR. 263 af 18/4 2001, § 81:

 

SÅDAN FOREGÅR BEREGNING AF ANTAL MANDATER:

 

Beregning af antal mandater foregår efter indtastning af antal lister, antal STEMMER

pr. liste, og samlet antal mandater.

 

Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal mandater) op i grup-

pens antal STEMMER.

 

Herefter udpeges samlet antal mandater, alt efter højeste "divisor".

 

Hvis sidste udpegede har samme "divisor" skal der foretages lodtrækning!

 

 

SÅDAN FOREGÅR BEREGNING AF ANTAL UDVALGSPOSTER:

 

Beregning af antal udvalgsposter foregår efter indtastning af antal lister, antal

MANDATER pr. liste, og samlet antal udvalgsposter.

 

Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal udvalgsposter) op i

listens antal MANDATER.

 

Herefter udpeges samlet antal udvalgsposter, alt efter højeste "divisor".

 

Hvis sidste udpegede har samme "divisor" skal der foretages lodtrækning.

 

FØRST findes antal udvalgsposter for DE 5 FØRST valgte.

Tallene ganges med 4. Dette giver 1. resultat.

 

DERNÆST findes antal udvalgsposter jfr. de PRINT du laver.

Dette giver 2. resultat.

 

HVIS en liste efter 2. resultat får færre udvalgsposter end de er berettiget til

efter 1. resultat, så skal andre lister aflevere udvalgsposter til dem!

 

 

______________________________________________________________________

Mandat.exe - version 1.1.1 - Copyright © 2000-2001:  www.TryWare.dk

 

 

Top af denne side